×

Secția Neurologie

Secția Neurologie

  Înfiinţată în anul 2000

 
               Secţia neurologie25 paturi
               Structura de personal:
 
                 Dr. Nicoară Malvina – şef secţie, medic specialist neurologie
                 Dr.  Ardelean Cristina Gheorghina – medic specialist neurologie
 
                 Personal mediu sanitar: 7 asistente, 1 kineto
                 Alt personal: 6 infirmiere şi îngrijitori de curăţenie
 
              Servicii medicale:
                     - acordarea asistenţei medicale de urgenţă pentru patologia specifică specialităţii
                     - consultaţii

                     - stabilirea diagnosticului prin efectuarea şi interpretarea investigaţiilor de laborator şi a examenelor radiologic

                      - tratamentul afecţiunilor  neurologice acute, recuperare în bolile cronice

              Dotare:
                   - monitor funcţii vitale
                   - elecromigraf
                   - oftalmoscop
                   - aparate pentru gimnastică medicală