×

Ambulatoriu

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL DEJ

 

Programările pentru consulţatii  se pot face la numărul de telefon : 0264/ 212640 - interior 243  - asit. med. Timar Alina

În anul 2016 s-au acordat 21.569 de consulţatii; În anul 2017 s-au acordat 23.848 de consulţatii.  În anul 2018 s-au acordat 26.032 de consultații si 7.387 de servicii.

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:

-> Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;

-> Card de sănătate;

-> Carnet de sănătate;

-> Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;

-> Buletin de identitate sau Cartea de identitate

- pentru copii: Certificatul de naştere;


-> Pentru eliberarea concediului medical:
- adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
- formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

 

PROGRAMĂRI ONLINE - Accesaţi link-ul

EvidenŢa zilnicĂ a locurilor disponibile

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Evidenţa zilnică 12.09.2019Spital Admin 11.09.20191,04 MBDownload