AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL DEJ

          

 Programarile pentru consultatii  se pot face la numarul de telefon : 0264/ 212640 - interior 243  - asit. med. Timar Alina

 
                                           In anul 2016 s-au acordat 18078 de consultatii.

 

 


CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:

 

 

-> Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;

-> Carnet de sănătate;

-> Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;

-> Buletin de identitate sau Cartea de identitate

- pentru copii: Certificatul de naştere;


-> Pentru eliberarea concediului medical:

- adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;

- formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).