×

Ambulatoriu

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL DEJ

 

Programările pentru consulţatii  se pot face la numărul de telefon : 0264/ 212640 - interior 243  - asit. med. Timar Alina

În anul 2017 s-au acordat 23.848 de consulţatii.  În anul 2018 s-au acordat 26.032 de consultații şi 7.387 de servicii. În anul 2019 s-au acordat 30.531 de consulţatii şi 13.059 de servicii; 

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:

-> Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate; 

-> Card de sănătate;

-> Carnet de sănătate;

-> Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;

-> Buletin de identitate sau Cartea de identitate

- pentru copii: Certificatul de naştere;


-> Pentru eliberarea concediului medical:
- adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
- formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

 

PROGRAMĂRI ONLINE - Accesaţi link-ul

EvidenŢa zilnicĂ a locurilor disponibile

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Evidenţa zilnică 24.10.2019Spital Admin 23.10.20191,04 MBDownload