Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
×

Compartiment Pediatrie

PEDIATRIE

Înfiinţat în 1951 ca reţea de copii
 
               Compartiment pediatrie20 paturi
 
               Structura de personal:
 
                     Dr. Sabo Daniela – coordonator, medic specialist pediatrie
                    
                     Personal mediu sanitar: 7 asistente
                     Alt personal: 4 infirmiere şi îngrijitori de curăţenie
 

 

            Servicii medicale:
 
                        Asistenţă medicală de urgenţă şi în afecţiuni cronice pentru copii 0 – 18 ani, pentru afecţiuni:
                                        - respiratorii
                                        - cardiovasculare
                                        - digestive
                                        - renale
                                        - ale sistemului nervos
                                        - hematologice şi alergice
                                        - boli de nutriţie şi endocrine
                                        - intoxicaţii, traumatisme
                Dotare:
 
                                        - pulsoximetru
                                        - electrocardiograf
                                        - aspirator secreţii
                                        - aparat aerosoli