Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
×

Condiții de internare

CONDIȚII GENERALE DE INTERNARE

Internarea în spital se face pe baza următoarelor acte:

 •  Cardul de sănătate;
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
 •  Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei:

Angajaţi:

 •  Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate din care să reiasă ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sănătate.
 •  Adeverinţă de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni;

Pensionari:

 •   Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau xerocopie).

Someri:

 •  Adeverinţă de şomaj sau xerocopie dupa carnetul de şomaj.

Persoane fara venit:

 •   Adeverinţă de la Casa de Asigurari de Sănătate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinţă de coasigurat.

Elevi sub 18 ani si studenţi:
1.    Xerocopie dupa certificatul de naştere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate, adeverinţă de elev/ student.
2.    Buletinul sau cartea de identitate                                                                                                                                                                             

Asistenţă medicală în spitalul nostru se acordă in regim de:

a) spitalizare continua;
b) spitalizare de zi.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

a) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă in pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat in condiţiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare.

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.                                                                   

                                             Nu uitaţi!

Chiar daca sunteţi neasigurat aveţi dreptul la servicii medicale de urgenţă gratuit şi beneficiaţi de pachetul minimal de servicii medicale, fără a face dovada calităţii de asigurat.
Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare înceteaza odat
ă cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romȃnia.

 

RECUNOASTEREA INVESTIGATIILOR MEDICALE EFECTUATE IN ALTE UNITATI SANITARE

 

           In vederea eficientizarii fondurilor si diminuarii cheltuielilor inutile prin repetarea unor investigatii efectuate recent de catre pacient, Consiliul Medical al Spitalului Municipal Dej a stabilit urmatoarele:

Se accepta documentele medicale eliberate de alte unitati sanitare daca indeplinesc urmatoarele conditii:

 •     Pentru analizele medicale : buletinele de analize medicale prezinta antetul unitatii medicale care l-a eliberat, semnatura si parafa medicului de laborator si marca de acreditare RENAR.
 •    Pentru investigatiile imagistice (radiografii, RMN, CT, scintigrafie, ecografii): rezultatele scrise trebuie sa contina antetul unitatii medicale care l-a eliberat, semnatura si parafa medicului, si sa fie insotite de film/CD.
 •   Consulturi de specialitate: bilete de iesire sau scrisori medicale cu antetul unitatii sanitare emitente, semnate si parafate de catre medic.

          Unitatile medicale ale caror documente sunt recunoscute sunt:

 •   Toate unitățile aflate în contract cu casele județene de asigurări de sănătate
 •   Laboratoarele de analize medicale acreditate Renar
 •   Laboratoarele de imagistică acreditate ISO

Pentru vizualizare proceduri/protocol de lucru internare pacient accesati Structura/ Activitati spital - Proceduri/Protocoale de lucru sectiunea S.M.C.S.M.