×

Anunțuri

Anunț de presă

20.08.2019
Anunț de presă

FINALIZARE PROIECT  “ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA JUDEȚULUI CLUJ”

Fonduri europene pentru investitii in echipamente in cadrul Spitalului Municipal Dej

Ministerul Dezvoltării și Adminsitrației Publice a aprobat, în luna iulie 2018, Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, aferent unor apeluri de proiecte intitulate nefinalizate. Conform OUG nr. 30 din 18.04.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative, un proiect nefinalizat înseamnă un proiect care poate conţine mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea. Concret, echipamente, lucrări sau servicii achiziționate începând cu anul 2014, la nivelul ambulatoriilor sau unităților de primire urgențe ale spitalelor, au putut fi decontate în cadrul unor astfel de proiecte. 

Proiectul “ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA JUDEȚULUI CLUJ” COD SMIS 125321 este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și se implementează, începând cu 17.12.2018, de către Ministerul Sănătății, în calitate de Lider de proiect, alături de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Boli Infectioase Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Spitalul Municipal Turda, Spitalul Municipal Dej, Spitalul Clinic Municipal Gherla, Spitalul Orasenesc Huedin, Municipiul Dej,  în calitate de PARTENERI.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări și lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Acesta va fi atins prin trei obiective specifice.
Obiectivul specific 1 se referă Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii).
Obiectivul specific 2 vizează Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente şi dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile).
Obiectivul specific 3 vizează Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Din valoarea totală a proiectului de 15,036,771.24 lei, dat fiind specificul proiectelor nefinalizate, 1,022,868.20 lei au revenit Ministerului Sănătății, 2,472,046.51 lei spitalelor deoarece reprezintă sume cheltuite din venituri proprii, suma decontata de Spitalul Municipal Dej  este de 846,536.99 lei,  3,996,192.12 lei consiliilor locale iar Consiliului Județean Cluj i-a revenit suma de 7,376,203.41 lei. Aceasta din urmă a fost alocată Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii și Spitalului de Boli Infecțioase, de către Consiliul Județean Cluj, între anii 2014 - 2018. Din valoare totală a proiectului suma de 10,525,739.87 lei reprezintă valoarea nerambursabilă ce provine din Fondul European de Dezvoltare Regională.


Implementarea proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația municipiului Cluj-Napoca” a condus la îmbunătățirea activitatii medicale, cresterea calitatii serviciilor publice in Ambulatorul intergrat din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca si cresterea numarului de beneficiari de servicii medicale.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă începând cu data de 01.03.2014, până în data de 31.08.2019

 


                                                             
                           
 

DEJ, str. 1 Mai nr. 14-16, Tel. 0264 212640 , Fax 0264 212035, e-mail spital_dej@yahoo.com
Manager Dr. Pandrea Mihai

‹ Înapoi