PEDIATRIE

                                           PEDIATRIE

           Înfiinţat în 1951 ca reţea de copii

               Compartiment pediatrie20 paturi

               Structura de personal:

                     Dr. Maier Doina – coordonator, medic primar pediatrie, competenţă ecografie generală
                     Dr. Tarcu Molnia – medic primar pediatrie
                     Personal mediu sanitar: 6 asistente
                     Alt personal: 3 infirmiere şi îngrijitori de curăţenie

            Servicii medicale:

                        Asistenţă medicală de urgenţă şi în afecţiuni cronice pentru copii 0 – 18 ani, pentru afecţiuni:
                                        - respiratorii
                                        - cardiovasculare
                                        - digestive
                                        - renale
                                        - ale sistemului nervos
                                        - hematologice şi alergice
                                        - boli de nutriţie şi endocrine
                                        - intoxicaţii, traumatisme
                Dotare:

                                        - pulsoximetru
                                        - electrocardiograf
                                        - aspirator secreţii
                                        - aparat aerosoli