NEUROLOGIE

                           NEUROLOGIE
 

     Înfiinţată în anul 2000
 
               Secţia neurologie25 paturi
 
               Structura de personal:
 
                 Dr. Ceaca Mocan Carmen – şef secţie, medic primar neurolog
                 Personal mediu sanitar: 7 asistente, 1 kineto
                 Alt personal: 6 infirmiere şi îngrijitori de curăţenie
 
              Servicii medicale:
 
                     - acordarea asistenţei medicale de urgenţă pentru patologia specifică specialităţii
                     - consultaţii
                     - stabilirea diagnosticului prin efectuarea şi interpretarea investigaţiilor de laborator şi a examenelor radiologice- tratamentul afecţiunilor
                        neurologice acute, recuperare în bolile cronice
 
              Dotare:
 
                   - monitor funcţii vitale
                   - elecromigraf
                   - oftalmoscop
                   - aparate pentru gimnastică medicală